Check

Over Ons

Zorg studenten

Wie zijn wij


Wij zijn laatste jaars MBO4 studenten van de opleiding Agogisch Medewerker GGZ (AMGGZ) van MboRijnland in Zoetermeer. Wij zijn gevraagd door Rutger Slump een manier te bedenken om, naar aanleiding van zijn boek ‘Hoofd stuk’, ‘Eigen regie’ en samenwerking in welzijn en zorg bespreekbaar te maken. Dit wilden wij zeker doen, aangezien wij volgend jaar in de gezondheidszorg gaan werken. Het is voor ons een interessant onderzoek, dit komt mede doordat wij een eigen kijk hebben op de zorg. Wij vinden dat de hulp die wij willen bieden niet volledig bepaald wordt door methodieken en richtlijnen. Wij vinden dat een hulp/zorgverlener ook tijd moet hebben om naar zijn onderbuikgevoel moet kunnen luisteren. We hebben besloten een website te maken met positieve verhalen om zo zorg/hulpverleners te inspireren. Uit de enquêtes die we uitgezet hebben onder zorgverleners en zorgvragers blijkt dat naast de druk van methodieken en richtlijnen de tijd ook druk geeft. Daarom geen lange verhalen maar positieve interviews, die hopelijk ter inspiratie zijn.Wie is Rutger Slump


Rutger

Rutger Slump is een schrijver, onder andere van het boek ‘Hoofdstuk’. In dit boek vertelt hij zijn persoonlijke verhaal
over hoe na zijn herseninfarct de weg naar herstel heeft ervaren. Hij schrijft dat de zorg een wereld is vol complexe systemen, protocollen en hiërarchie, waarbinnen het menselijke contact niet de nodige aandacht krijgt. Het is helaas een probleem voor
meer mensen die wel eens met de zorg in aanraking zijn geweest.

Zorg studenten

Wie zijn de bouwers van deze website


Wij zijn 2de jaars studenten van de opleiding Software Development van MboRijnland in Gouda. Wij zijn gevraagd door de laatstejaars studenten van de opleiding Agogisch medewerker GGZ (AMGGZ) van MboRijnland in Zoetermeer om een website te maken voor Rutger Slump. Wij waren zeer gemotiveerd om te website te realiseren. Vooral omdat dit een project is dat goed aansluit op onze examen die we volgend jaar moeten maken. Ook omdat we natuurlijk iets goeds willen doen voor Rutger.